top of page

ABOUT US;

Carpento310 (3).JPG

Founder of CARPENTO Brand and designer of Carpento caravans, Faruk Nurcan was born in Istanbul in 1966. In 1987, he graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Industrial Design. For more than 30 years, it has carried out numerous high-level projects in the furniture decoration industry.

Of course, love to travel and nature, the joy of camping life are the factors behind the birth of this project. On the other hand, witnessing the camping life in 7 countries, 55 cities, 8000 km with his own vehicle, made the idea of caravan design and production come true with even more conviction and enthusiasm.


As a result of 2 years of research and 1 year of product development, CARPENTO caravan brand and 310 Model emerged. Afterwards, 360 and 410 models were offered to caravan lovers by continuously developing for 3 years.

CARPENTOs, which are produced with original, aesthetic, ergonomic designs, 30 years of production experience and high quality understanding, are ready to be a part of your pleasant memories with their qualities that will compete with European caravans.

Kalite, Çevre, İSG, Politikası

 • Üretim kalitemiz ve ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,

 • Müşterilerle her zaman için iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri müşteriyi tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek,

 • Üretimde sınır tanımayan, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek.

 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,

 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile, Kalite, Çevre, İSG Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulmasını,

 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını,

 • Ürün/Hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,

 • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı,

 • Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz.

 • Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,

 • Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

 • Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

 • Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

 • İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,

 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

İSG Taahhütü

 • Karavan Tasarımı, Üretimi ve Satışı için imalat konusunda İstanbul’ da faaliyet gösteren firmamız kaliteli ve verimli hizmetin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.

 • Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.

 • Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere tersanemiz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.

 • Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:

 • Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,

 • İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması,

 • Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi,

 • Verimliliğin yükselmesi,

 • Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,

 • Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,

 • Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,

 • Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,

 • İSG kültürünün benimsenmesini

bottom of page