top of page

ÜBER UNS;

Carpento310 (3).JPG

Faruk Nurcan, Gründer der Marke CARPENTO und Designer von Carpento-Wohnwagen, wurde 1966 in Istanbul geboren. 1987 absolvierte er die Mimar Sinan Fine Arts University, Abteilung für Industriedesign. Seit mehr als 30 Jahren werden zahlreiche hochrangige Projekte in der Möbeldekorationsbranche durchgeführt.

Natürlich sind die Liebe zum Reisen und zur Natur, die Freude am Campingleben die Faktoren für die Geburt dieses Projekts. Als er das Campingleben in 7 Ländern, 55 Städten und 8000 km mit seinem eigenen Fahrzeug miterlebte, wurde die Idee des Designs und der Produktion von Wohnwagen mit noch mehr Überzeugung und Begeisterung verwirklicht.


Als Ergebnis von 2 Jahren Forschung und 1 Jahr Produktentwicklung entstanden die Caravan-Marke CARPENTO und das Modell 310. Anschließend wurden Wohnwagenliebhabern 360- und 410-Modelle angeboten, die 3 Jahre lang kontinuierlich weiterentwickelt wurden.

CARPENTOs werden mit originellen, ästhetischen, ergonomischen Designs, 30 Jahren Produktionserfahrung und hohem Qualitätsverständnis hergestellt und sind bereit, Teil Ihrer angenehmen Erinnerungen mit ihren Eigenschaften zu sein, die mit europäischen Wohnwagen konkurrieren werden ...

Kalite, Çevre, İSG, Politikası

 • Üretim kalitemiz ve ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,

 • Müşterilerle her zaman için iyi ilişkiler içerisinde olmak, olası şikayetleri müşteriyi tatmin edecek şekilde hızla çözümlemek,

 • Üretimde sınır tanımayan, yasal ve diğer tüm şartlara uygun, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede kaliteli hizmet vermek.

 • Doğal kaynakları koruyarak, hava, su, toprak kirliliğini azaltarak enerjinin verimli kullanılmasının sağlanmasını,

 • Çalışanlar, müşteriler, paydaşlar ve alt yükleniciler ile, Kalite, Çevre, İSG Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurulmasını,

 • Tüm çalışanlara ve alt yükleniciye verilen eğitimlerle, enerji konusunda bilincin arttırılarak; enerji tüketiminde duyarlılığın arttırılmasını,

 • Ürün/Hizmet kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek ve yenilikler ortaya koymak

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, gereken yatırımları yapmak ve çalışanların eğitimi ve katılımı ile sürekli gelişmeyi garanti altına almak

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altına tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,

 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,

 • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikte uygulayan şirket olmayı,

 • Belirlemiş olduğumuz çevre amaçlarımızı planlamayı ve takip etmeyi taahhüt ederiz.

 • Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG çalışmalarına dahil etmek,

 • Belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

 • Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak,

 • Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve adalet değerlerini takip etmek, İnsan hakları ve kültürel değerlere saygılı olmak,

 • İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,

 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek.

İSG Taahhütü

 • Karavan Tasarımı, Üretimi ve Satışı için imalat konusunda İstanbul’ da faaliyet gösteren firmamız kaliteli ve verimli hizmetin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde ve İSG kültürünü benimsemiştir.

 • Bu nedenle çalışanlarımızın, işyerinde geçirdiği süre içerisinde tehlike ve riskten kendilerini ve çalışma arkadaşlarını sakınmaları, normal ve sağlıklı hallerini sürdürmelerini sağlamaları ve İSG bilincine sahip olmaları öncelikli hedefimizdir.

 • Bu ilkemizi İSG kültürü ile hayata geçirmek üzere tersanemiz ISO 45001:2018 standartlarına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuştur ve daimi olarak daha iyi seviyelere taşımak adına sürekli güncelliği ve uygulanabilirliği sağlamaktadır.

 • Bu sistemle birlikte; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapmasında gerekli İSG tedbirleri alınarak:

 • Tüm çalışanların sağlık durumlarının korunması,

 • İşyerinin, makine ve ekipmanlarının korunması,

 • Risklerin azaltılması, Tehlikelerin minumum seviyeye indirgenmesi,

 • Verimliliğin yükselmesi,

 • Yasal dayanaklar ve İnsani gerekliliklere uyulması,

 • Sürekli iyileştirmelerin sağlanması,

 • Düzeltici faaliyetlerin uygulanması,

 • Sıfır kaza hedefi ile çalışmalar yapılması,

 • İSG kültürünün benimsenmesini

bottom of page